Về công ty

HUNZ-1Thành lập năm 1997

HUNZ-2Sản lượng hàng năm hơn 100.000 tờ

HUNZ-3Tổng diện tích hơn 40.000 mét vuông

HUNZ-4mỏ đá riêng

HUNZ-5Bán hàng tại hơn 20 quốc gia

  • Apexquartstone-factory